Родін Олександр Олександрович

0

Місце роботи: Нахімовський РВ УМВС України в м. Севастополі
Посада: Оперуповноважений
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень по використанню службових повноважень і пов'язаних із цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди в розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): Родіна Олександра Олександровича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 (ста) неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, що еквівалентно 1.700 (одна тисяча сімсот) гривень 00 копійок у дохід держави, без конфіскації неправомірної вигоди матеріального характеру.
Дата судового рішення: 2012-12-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.