Кошлай Іван Степанович

0

Місце роботи: Жвирківська селищна рада
Посада: селищний голова
Склад корупційного правопорушення: Кошлай І.С. порушив обмеження щодо використання службового становища, передбачені у ч. 1 ст. 6 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції», відповідно, вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-2 КУпАП, а саме використав свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе та отримав таку вигоду в розмірі, що не перевищує п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): Визнати Кошлая Івана Степановича винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ст. 172-2 ч.1 КУпАП та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п"ятдесят) гривень з конфіскацією незаконно одержанних 584(п’ятсот вісімдесят чотири )грн. 46коп.
Дата судового рішення: 2013-01-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.