Старих Олег Анатолійович

0

Місце роботи: ПП «СБУ «Бізон»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинено по попередній змові групою осіб, що заподіяло збиток в особливо великому розмірі.
Вид покарання (стягнення): На підставі положень ст. 75 КК України від призначеного покарання Старих О.А. звільнити, якщо він протягом 3 (трьох) років випробного терміну не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього судом обов'язки. На підставі положень ст. 76 КК України покласти на Старих О.А. обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органа кримінально-виправної системи; повідомляти орган кримінально-виправної системи про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Дата судового рішення: 2012-12-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.