Кремінський Володимир Іванович

0

Місце роботи: Головное управління державної міграційної служби в Закарпатській області
Посада: заступник начальника Управління –начальник відділу у справах біженців Управління у справах біженців
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою, в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Кремінського Володимира Івановича від відбування призначеного йому основного покарання з випробовуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки. На підставі ст. 76 КК України зобов’язати Кремінського Володимира Івановича не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання.
Дата судового рішення: 2013-01-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.