Матвєєв Юрій Вікторович

0

Місце роботи: Відділення ДАІ Алуштинського МВ ГУМВС України в АР Крим
Посада: державний інспектор
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою в будь –кому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь –якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища у значному розмірі.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України, звільнити Матвєєва Ю.В. від відбування призначеного основного покарання з випробувальним терміном на 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2013-01-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.