Дерій Наталія Валентинівна

0

Місце роботи: ОКЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи»
Посада: голова обласної медико-соціальної експертної комісії № 4
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою хабара за виконання в інтересах тих, хто дає хабар дій, з використанням службового становища, скоєних повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Дерій Наталію Валентинівну від відбування призначеного їй покарання, якщо вона протягом трирічного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, а також виконає покладені на неї обов’язки, передбачені п.п. 2,3,4 ч. 1 ст. 76 КК України, а саме: не виїзду за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомлення органу кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи та навчання, та періодичного з’явлення для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2013-04-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.