Зималева Ірина Геннадіївна

0

Місце роботи: ГОФ «Центросоюз» ДП «Свердловантрацит»
Посада: Виконуюча обов'язки майстра ділянки навантаження
Склад корупційного правопорушення: Замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинено по попередній змові групою осіб.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України Зималеву І.Г. від відбування основного покарання звільнити з випробним терміном 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-11-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.