Ткаченко Жанна Вікторівна

0

Місце роботи: Державна екологічна інспекція в Одеській області
Посада: Головний спеціаліст відділу екологічного контролю над використанням природних ресурсів
Склад корупційного правопорушення: Навмисне, з корисливих спонукань, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду, охоронюваним законом правам, волі і інтересам окремих громадян або державним, суспільним інтересам або інтересам юридичних осіб.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити засуджену Ткаченко Ж.В. від відбування основного покарання у вигляді обмеження волі, якщо вона протягом 2 /двох/ років не вчинить нового злочину. У відповідності зі ст. 77 КК України, додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням контрольно-наглядових функцій у державних підприємствах, установах, організаціях строком на 1 (один) рік, а також у вигляді штрафу в розмірі 4 250 (чотири тисячі двісті п'ятдесят) гривень у дохід держави –виконувати самостійно.
Дата судового рішення: 2012-10-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.