Гриневич Дмитро Олегович

0

Місце роботи: Державна інспекція техногенної безпеки у Хмельницькій області
Посада: інспектор Кам'янець-Подільського міськрайонного відділу управління
Склад корупційного правопорушення: Порушення встановлених законом обмеження щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі 2000 грн., що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): Визнати Гриневича Дмитра Олеговича винним у вчинені адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.172-2 КУпАП, та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 850 гривень. Вилучені грошові кошти у сумі 2000 грн. звернути на користь держави.
Дата судового рішення: 2012-06-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.