Ораєвський Антон Андрійович

0

Місце роботи: Дарницький районний відділ Головного управління Держтехногенбезпеки у місті Києві
Посада: старший інспектор
Склад корупційного правопорушення: Ораєвський А.А., який є суб’єктом відповідальності за адміністративні правопорушення, використовуючи свої службові повноваження умисно порушив встановлені відносно нього вимогами Закону обмеження щодо використання своїх службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей шляхом сприяння приватному підприємству «КДЛПЦ «Гармонія»у здійсненні ним господарської діяльності через невжиття заходів запобіжного характеру та не зупинення діяльності зазначеної юридичної особи з одержанням за ЦК неправомірної вигоди у розмірі 4000 грн.
Вид покарання (стягнення): Ораєвського Антона Андрійовича визнати винним у вчиненні адміністративного правло рішення, передбаченого частиною другою статті 1722 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Притягнути до адміністративної відповідальності та накласти адміністративне стягнення у вигляд штрафу в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 6800 грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди в розмірі 4000 грн.
Дата судового рішення: 2012-09-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.