Забродський Юрій Юрійович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Пропозиція або надання неправомірної вигоди
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Забродського Юрія Юрійовича у вчинені правопорушення , передбаченого ч.1 ст.172-3 КУпАП та застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 55 неоподаткованих мінімумів доходів громадян –935 ( дев’ятсот тридцять п’ять ) гривень.
Дата судового рішення: 2012-06-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.