Біла Людмила Андріївна

0

Місце роботи: ЗАТ Одеська філія «Промінсвест Банк»
Посада: Старший касир
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов'язків внаслідок несумлінного відношення до них, що заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, волі і інтересам окремих юридичних, яке спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.75 КК України звільнити засуджену Білу Л.А. від відбування основного покарання з випробним терміном на 1 /один/ рік, зобов'язавши її в силу ст.76 КК України не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої системи, повідомляти ці органи про зміну місця проживання.
Дата судового рішення: 2012-02-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.