Стоянов Анатолій Іванович

0

Місце роботи: ПП «Будівельна фірма ВПС-Строй 06»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто невиконання посадовою особою своїх службових обов'язків внаслідок несумлінного до них ставлення, яке заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити засудженого Стоянова Анатолія Івановича від відбування основного призначеного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, установивши йому випробний термін 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-11-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.