Збаранський Андрій Миколайович

0

Місце роботи: Верхньодніпровська об'єднана державна податкова інспекція в Дніпропетровській області
Посада: завідувач сектору контролю над суб'єктами господарювання, які здійснюють операції в наявній формі, відділу податкового контролю юридичних осіб
Склад корупційного правопорушення: Навмисні дії, що виразилися в зловживанні службовим становищем, з корисливих спонукань, і використанні посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло шкода охоронюваним законом інтересам громадян; навмисні дії, що виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману.
Вид покарання (стягнення): На підставі частини 1 статті 70 КК України визначити покарання по сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді арешту на строк 6 місяців, з позбавленням права займати посади, зв'язані виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, в організаціях, установах незалежно від форм власності, на строк 1 рік 6 місяців, із грошовим штрафом у дохід держави в сумі 4250 гривень.
Дата судового рішення: 2011-12-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.