Дубляк Іван Іванович

0

Місце роботи: Міжгірське лісництво державного підприємства «Міжгірське лісове господарство»
Посада: лісничий
Склад корупційного правопорушення: Дубляк І.І., обіймаючи посаду лісничого Міжгірського лісництва державного підприємства «Міжгірське лісове господарство», будучи посадовою особою підприємства, що належить до сфери управління Держлісництва, яке відноситься до державної лісової охорони з статусом правоохоронного органу, згідно з ст. 89 ЛК України, пост. КМУ № 976 від 16.09.2009 року ( із змін. і доп.), маючи функції при здійсненні своїх посадових повноважень представника органу державної влади протягом 2011-2012 року здійснював підприємницьку діяльність, а саме як приватний підприємець фізична особа проводив лісозаготівельні роботи в Закарпатському і Міжгірському лісництвах ДП « Міжгірське лісове господарство» .
Вид покарання (стягнення): Дубляка Івана Івановича визнати винним у вчиненні корупційного правопорушення, передбаченого ст. 172 – 4 ч.1 КУпАП, і накласти стягнення у виді штрафу в сумі 850 ( вісімсот п’ятдесят) грн. з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності у сумі 5803, 50 ( п’ять тисяч вісімсот три грн. 50 коп. ) у користь держави.
Дата судового рішення: 2012-03-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.