Семеряга Володимир Григорович

0

Місце роботи: Софіївського міжрайонного управління водного господарства
Посада: Начальник
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто складання посадовою особою свідомо неправдивих документів, а також видача таких документів, а також одержання посадовою особою хабара в значному розмірі за виконання в інтересах того, хто дає хабар якого або дії з використанням наданого йому службового становища.
Вид покарання (стягнення): Остаточне покарання засудженому визначити за правилами частини 1 статті 70 КК України шляхом поглинання менш стуворого покарання більш суворим у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 12 750 (дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-07-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.