Білий Анатолій Фролович

0

Місце роботи: Дмитрівська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Білий Анатолій Фролович, працюючи на посаді сільського голови Дмитрівської сільської ради Великописарівського району Сумської області, тобто посадовою особою органу місцевого самоврядування, 7 рангу в межах 4 категорії посад, використав свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди 13 червня 2012 року реалізував належну співвласникам майнових паїв частину кран-балки у вигляді металевого швелеру гр. Семененку А.В., отримавши кошти в сумі 4000 гривень, чим порушив обмеження щодо використання службового становища, передбаченого ч.1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», чим скоїв правопорушення, передбачене ст. 172-2 ч. 2 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Білого Анатолія Фроловича визнати винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 172-2 ч. 2 КУпАП та накласти стягнення у виді штрафу в сумі 2550 гривень на користь держави з конфіскацією неправомірно отриманих коштів в сумі 4000 гривень.
Дата судового рішення: 2012-11-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.