Гриців Василь Миколайович

0

Місце роботи: Красносільська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено повторно.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст.75 КК України звільнити Гриціва Василя Миколайовича від відбування основного покарання з випробуванням та визначенням іспитового строку 1 (один) рік. Додаткове покарання, що призначене Гриціву Василю Миколайовичу у виді позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, що пов’язана з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями терміном на 1 (один) рік підлягає виконанню реально.
Дата судового рішення: 2012-10-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.