Бура Юлія Анатоліївна

0

Місце роботи: Державна інспекція з карантину рослин по Сумській області
Посада: провідний спеціаліст інспекції – державний інспектор з карантину рослин
Склад корупційного правопорушення: Бура Ю.А., працюючи на посаді провідного спеціаліста інспекції — державного інспектора з карантину рослин Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області, маючи 12 ранг державного службовця в межах шостої категорії посад, порушила обмеження щодо використання службового становища з метою одержання для себе неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим вчинила адміністративне корупційне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.172-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Вид покарання (стягнення): Буру Юлію Анатоліївну, яка вчинила правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, піддати адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн.
Дата судового рішення: 2012-10-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.