Рижук Наталія Анатоліїва

0

Місце роботи: Малокомишуваська сільська рада
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Рижук Н.А. достовірно знаючи про необхідність подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, станом на 01.04.2012 рік та на час перевірки умисно не подала таку декларацію.
Вид покарання (стягнення): Визнати винною Рижук Наталю Анатоліївну у скоєнні правопорушення, передбаченого п. 1 ст. 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, ч.1 ст. 172-6 КУпАП і притягнути до адміністративної відповідальності. Накласти на Рижук Наталю Анатоліївну адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 170 (сто сімдесят) гривень
Дата судового рішення: 2012-11-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.