Петрук Віра Петрівна

0

Місце роботи: Кузнецовська об’єднана державна податкова інспекція
Посада: головний державний податковий інспектор сектору обліку та звітності
Склад корупційного правопорушення: Петрук В.П., працюючи на посаді головного державного податкового інспектора сектору обліку та звітності Кузнецовської об’єднаної державної податкової інспекції із 02 липня 2007 року до 24 лютого 2012 року, всупереч вимогам ч.1 ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»станом на 16 жовтня 2012 року не подала за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік.
Вид покарання (стягнення): Петрук Віру Петрівну визнати винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП, і призначити їй адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 (сто сімдесят) гривень 00 копійок та підлягає стягненню в дохід держави.
Дата судового рішення: 2012-10-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.