Валько Аліна Олександрівна

0

Місце роботи: Приватний навчальний заклад «Інститут ділового адміністрування»
Посада: Головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто навмисне, з корисливих спонукань, в особистих інтересах, в інтересах третіх осіб, використання посадовою особою службового становища, що спричинило тяжкі наслідки; службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, а також складання й видача свідомо неправильних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч.1 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням визначити до відбування п'ять років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням адміністративно – господарських і організаційно – розпорядчих функцій, строком на один рік. На підставі ст. 75 КК України засуджену Валько А.О. звільнити від відбування призначеного судом покарання з випробним терміном на один рік.
Дата судового рішення: 2012-11-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.