Нікішин Віктор Іванович

0

Місце роботи: Андріївська сільська рада
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Станом на 28 вересня 2012 року, Нікішин В.І., будучи депутатом Андріївської сільської ради в с.Андріївка Кегичівського району Харківської області, не подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік
Вид покарання (стягнення): Притягнути Нікішина Віктора Івановича до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст.1726 КУпАП, ч.1 ст.12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», і накласти стягнення у вигляді штрафу у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на суму 170 (сто сімдесят) грн.
Дата судового рішення: 2012-10-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.