Корінна Марина Анатоліївна

0

Місце роботи: ТОВ «Асоціація експортерів і імпортерів «ЗЕД»
Посада: головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Привласнення ввірених чужих коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем
Вид покарання (стягнення): Корінну Марину Анатоліївну визнати винною у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 191 КК України і призначити їй покарання виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов»язків на всіх підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності строком два роки. Згідно ст.75 КК України звільнити Корінну М.А. від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі, якщо протягом іспитового строку вона не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї судом обов’язки. Іспитовий строк Корінній М.А. встановити два роки.
Дата судового рішення: 2012-10-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.