Шишковська Лариса Миколаївна

0

Місце роботи: «Санаторій «Горинь»
Посада: головний лікар профспілкового підприємства
Склад корупційного правопорушення: Шишковська Л.М. як службова особа вчинила розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, та службове підроблення, тобто складанні та видачі завідомо неправдивого документу, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України призначити Шишковській Ларисі Миколаївні остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим – у виді позбавлення волі на строк п’ять років без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ст.75 КК України, звільнити засуджену Шишковську Л.М. від відбування призначеного покарання з випробуванням та встановити їй іспитовий строк тривалістю 1 рік.
Дата судового рішення: 2012-06-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.