Медведєв Сергій Олександрович

0

Місце роботи: ДП «Керченський морський рибний порт»
Посада: заступник начальника портового флоту
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Визнати Медведєва Сергія Олександровича винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України й призначити йому покарання із застосуванням ст.69 КК України у вигляді позбавлення волі строком на три роки без позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю зі сплатою штрафу в дохід держави в розмірі 8500 грн. Згідно ст.75 КК України звільнити Медведєва С.О. від відбування основного покарання з випробуванням, установивши йому іспитовий строк терміном на один рік.
Дата судового рішення: 2012-11-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.