Жеребенко Аліна Анатоліївна

0

Місце роботи: Новомиргородська міська рада
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Жеребенко А.А. обрана депутатом Новомиргородської міської ради 6-го скликання, а тому відповідно до пп. «б», п.1 ст.4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»є суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення. Будучи депутатом Новомиргородської міської ради 6-го скликання Жеребенко А.А. не виконала вимоги ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а саме не подала до 1 квітня 2012 року за місцем роботи, зокрема у дошкільний навчальний заклад №3 «Сонечко»Новомиргородської міської ради, або до Новомиргородської міської ради декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Вид покарання (стягнення): Визнати Жеребенко Аліну Анатоліївну винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.172-6 ч.1 КУпАП, та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 (сто сімдесят) гривень на користь держави.
Дата судового рішення: 2012-10-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.