Петунін Руслан Борисович

0

Місце роботи: ТОВ «Ремстроймонтаж»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити Петуніна Руслана Борисовича від відбування призначеного йому основного покарання з випробуванням на строк 2 (два) роки, якщо в період випробування, він не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього обов'язки. На підставі ст. 76 КК України зобов'язати Петуніна Руслана Борисовича періодично зявлятися на реєстрацію в орган кримінально-виконавчої інспекції, вчасно повідомляти цю інспекцію про зміну місця свого проживання.
Дата судового рішення: 2011-10-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365-1. Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.