Драгун Василь Анатолійович

0

Місце роботи: Городнянський районний відділ Управління Держтехногенбезпеки в Чернігівській області
Посада: інспектор
Склад корупційного правопорушення: Драгун В.А. порушив встановлені законом обмеження щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей та одержав за це неправомірну вигоду.
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Драгун Василя Анатолійовича у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КпАП України та призначити адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 грн. на користь держави з конфіскацією у власність держави незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру –грошових коштів у розмірі 300 грн.
Дата судового рішення: 2012-09-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.