Дрозд Микола Григорович

0

Місце роботи: Конотопська дистанція колії
Посада: начальник 5-ї виробничої дільниці
Склад корупційного правопорушення: Вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): Дрозда Миколу Григоровича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, і призначити йому покарання у виді штрафу в сумі 4000 (чотири тисячі) грн. у дохід держави та без позбавлення права займати певні посади та займатися певною діяльністю на підставі ст.69 К України.
Дата судового рішення: 2012-10-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.