Дубовський Андрій Романович

0

Місце роботи: ТОВ «Павлоградавтотранс»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків внаслідок несумлінного відношення до них, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України засудженого Дубовського Андрія Романовича звільнити від відбування призначеного покарання, якщо протягом випробного терміну один рік він не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього обов'язки, передбачені ст. 76 КК України.
Дата судового рішення: 2012-08-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.