Саклакова Валентина Миколаївна

0

Місце роботи: Бердянське відділення № 8 Запорізької філії ТОВ «Український промисловий банк»
Посада: начальник.
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службовою особою службового становища, всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян; заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно стосовно потерпілих Потьомкіної Н.А., Голубєвої Н.Г. і Коломоєць О.В.; заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, у відношенні потерпілої Пономаренко Н.Є.; заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великому розмірі
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити Саклаковой В.Н. покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, що належить їй особисто, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на два роки. Термін покарання Саклаковой В.Н. обчислювати з моменту її затримання-з 19.07.2011 року
Дата судового рішення: 2012-07-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.