Карпушкін Віктор Володимирович

0

Місце роботи: ТОВ «Пегас»
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Використання завідомо підробленого документа; службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою групою осіб.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання Карпушкін Віктору Володимировичу у вигляді штрафу 850 (вісімсот п'ятдесят) гривень в дохід держави.
Дата судового рішення: 2012-07-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.