Косов Денис Володимирович

0

Місце роботи: Буринсько-Путивльський об’єднаний районний військовий комісаріат
Посада: заступник військового комісара
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище.
Вид покарання (стягнення): Косова Дениса Володимировича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, і призначити йому покарання, з застосуванням ст.69 КК України, у виді позбавлення волі на строк два роки і шість місяців, з позбавленням права займати посади, пов’язані з організацією та веденням обліково-призовної роботи, строком на три роки та з конфіскацією всього особистого майна. На підставі ст.54 КК України позбавити Косова Дениса Володимировича військового звання «Капітан».
Дата судового рішення: 2012-07-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.