Нєдосєкова Тетяна Володимирівна

0

Місце роботи: ТОВ «Спеціалізована науково-виробнича компанія «Электроспецмонтаж»
Посада: Комерційний директор
Склад корупційного правопорушення: Неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через халатне відношення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави й спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Нєдосєкову Тетяну Володимирівну визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 367 ч.2 КК України й призначити їй покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки. У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити Нєдосєкову Тетяну Володимирівну від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом випробного терміну –три роки не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2012-07-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.