Іванов Юрій Миколайович

0

Місце роботи: Слов’янська міська рада / КП «Зовнішнє освітлення»
Посада: депутат / директор
Склад корупційного правопорушення: Порушення вимог фінансового контролю
Вид покарання (стягнення): Визнати Іванова Юрія Миколайовича винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 172-6 ч. 1 КУпАП, піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 170 (сто сімдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-08-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.