Гуришкін Володимир Матвійович

0

Місце роботи: Відділ з питань фізичної культури та спорту Краматорської міської ради
Посада: начальник відділу.
Склад корупційного правопорушення: Будучи начальником відділу Краматорської міської ради з питань фізкультури і спорту має 9 ранг V категорії посадової особи місцевого самоврядування, тобто є посадовою особою, яка займає відповідальне становище, отримав хабар, поєднаний з вимаганням хабара, за виконання в інтересах особи, яка дала хабар, дій з використанням наданої їй влади та службового становища
Вид покарання (стягнення): Гуришкін Володимир Матвійович визнати винним за злочин передбачений ч.2 ст.368 КК України і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 3 / трьох / років 6 місяців позбавлення волі з поміщенням засудженого в кримінально-виконавче установа закритого типу, з позбавленням права обіймати посади з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах місцевого самоврядування та органах державної влади строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому майна без позбавлення 9 рангу 5 категорії посадової особи місцевого самоврядування. Зарахувати в строк відбуття покарання час знаходження Гуришкіна під вартою з 27 лютого 2010 по 17 березня 2010 року.
Дата судового рішення: 2012-09-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.