Пилюгін Олександр Володимирович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, підбурювання до замаху на дачу хабара.
Вид покарання (стягнення): В силу ст.70 КК України остаточно визначити покарання Пилюгін Олександру Володимировичу шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді 2 (двох) років обмеження волі. В силу ст. 75 КК України звільнити Пилюгіна Олександра Володимировича від відбування покарання у виді обмеження волі, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього зобов'язання. Встановити Пилюгіну А.В. випробувальний термін тривалістю в 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-08-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.