Граматік Петро Іванович

0

Місце роботи: Веселодолинська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Граматік П.І. в період з 01.04.2012 року по 13.06.2012 року достовірно знаючи про порушення вимог ч. 1 ст. 12 України «Про засади запобігання і протидії корупції» з боку депутатів ІV скликання Веселодолинської сільської ради Топал Г.С. та Іоргачової Є.О., в порушення вимог п. 7 ст..5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» не вжив заходів щодо припинення корупційних правопорушень з боку депутатів та негайно письмово не повідомив про це спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції, чим порушив охоронювані законом інтереси держави.
Вид покарання (стягнення): Граматік Петра Івановича, визнати винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 172-9 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 1190,00 грн. в доход держави.
Дата судового рішення: 2012-08-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.