Крохмалюк Юрій Вікторович

0

Місце роботи: ТОВ "Укрінтек"
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Крохмалюк Ю.В., безпідставно завищивши податковий кредит з податку на додану вартість протягом квітня 2009 року – січня 2010 року на загальну суму 730 338 грн., в порушення зазначених вимог законодавства умисно ухилився від сплати до бюджету податку на додану вартість на вказану суму.
Вид покарання (стягнення): Вирок Хмельницького міськрайонного суду від 17 квітня 2012 року стосовно Крохмалюка Ю.В. в частині призначення покарання скасувати. На підставі ч.1 ст.70 КК України визначити остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу в розмірі 30 000 грн. з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 3 роки.
Дата судового рішення: 2012-06-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.