Найда Михайло Борисович

0

Місце роботи: військова частина А1199
Посада: заступник командира національного контингенту (з безпеки).
Склад корупційного правопорушення: Зловживання військовою службовою особою службовим становищем, незаконне використання військовою службовою особою транспортного засобу, вчинене з корисливих мотивів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Найду Михайла Борисовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 423 ч.2 КК України, і призначити йому покарання у виді 3 /трьох/ років позбавлення волі.Строк відбуття покарання Найді М.Б. обраховувати з дня проголошення вироку з 19 вересня 2012 року.
Дата судового рішення: 2012-09-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 423 Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.