Лавровський Петро Петрович

0

Місце роботи: Комунальний заклад «Чернігівська вечірня (змінна) загальноосвітня школа №1 Чернігівської міської ради Чернігівської області»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Порушення обмежень щодо використання службового становища
Вид покарання (стягнення): Лавровського Петра Петровича притягнути до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.6 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та застосувати до нього стягнення, передбачене ч.2 ст. 172-2 КУпАП, у вигляді накладення штрафу в сумі 2550 (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят) грн., стягнувши його на користь держави.
Дата судового рішення: 2012-09-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.