Костенко Дмитро Миколайович

0

Місце роботи: Управління оподаткування фізичних осіб ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва
Посада: старший державний податковий ревізор-інспектор відділу податкового контролю фізичних осіб
Склад корупційного правопорушення: Костенко Д.М., обіймаючи посаду старшого державного податкового ревізора-інспектора відділу податкового контролю фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва Миколаївської області ДПС, допустив порушення вимог законодавства, що виразилось у використані своїх службових повноважень і пов’язаних з цим можливостей з метою отримання неправомірної вигоди.
Вид покарання (стягнення): Костенко Дмитра Миколайовича визнати винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-2 КУпАП, ч.1 ст.6 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»та накласти на неї стягнення у вигляді штрафу в розмірі 2550грн.
Дата судового рішення: 2012-09-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.