Шурига Григорій Степанович

0

Місце роботи: Євминська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Шурига Г.С. перебуваючи на посаді Євминського сільського голови, будучи відповідно до пп. "в" п.1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", посадовою особою місцевого самоврядування 8 рангу, вчинив адміністративне правопорушення передбачене ст. 172-7 КпАПУ, щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів, а саме суперечності між особистими інтересами та службовими повноваженнями
Вид покарання (стягнення): Апеляційну скаргу Шуриги Г.С. залишити без задоволення, а постанову Козелецького районного суду Чернігівської області від 14 жовтня 2011 року про притягнення Шуриги Григорія Степановича до адміністративної відповідальності за ст. ст. 172-7 КпАП України та п. 2 ч. 1 ст. 14 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" – без змін. Постановою Козелецького районного суду Чернігівської області від 14 жовтня 2011 року Шурига Г.С. притягнений до адміністративної відповідальності за ст. 172-7 КпАП України та п. 2 ч. 1 ст. 14 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" до адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі – 425 грн.
Дата судового рішення: 2011-11-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.