Липчанська Вікторія Олександрівна

0

Місце роботи: Територіальна державна інспекція праці в Херсонській області
Посада: головний державний інспектор праці відділу контролю за додержанням законодавства про працю
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання / ведене неправдивих документів; зловживання владою, тобто умисне, в особистих інтересах, використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам громадян та державним інтересам
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Липчанській В.О. покарання 3 роки обмеження волі з позбавленням права займати посади на державній службі строком на 3 роки.Згідно зі ст.75 КК України звільнити Липчанську Вікторію Олександрівну від відбування основного покарання з іспитовим строком на 3 роки
Дата судового рішення: 2012-07-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.