Ісламов Гамбар Габіл-огли

0

Місце роботи: Щетовска селищна рада
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара шляхом вимагання, повторно; замах на злочин, а саме вчинення з прямим умислом діяння безпосередньо спрямованого на одержання хабара шляхом вимагання, повторно
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч.1 КК України за сукупністю скоєних злочинів шляхом повного складання призначених покарань остаточно визначити покарання Ісламова Г.Г. у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах влади, а також займати посади, пов'язані з адміністративно-господарської та організаційно-розпорядчою діяльністю, строком на 3 роки. У відповідності зі ст. ст. 75, 76 КК України засудженого Ісламова Г.Г. від відбування основного покарання звільнити з випробуванням, призначивши іспитовий строк в 2 (два) роки, якщо засуджений Ісламов Г.Г. протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину
Дата судового рішення: 2012-08-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.