Любимов Андрій Федорович

0

Місце роботи: Державне підприємство «Національний центр поводження з небезпечними відходами»
Посада: Генеральний директор
Склад корупційного правопорушення: Любимов А. Ф., будучи службовою особою одержав хабар в сумі 10 000 доларів США (що за офіційним курсом НБ України станом на 03.02.2011 року становить 79 417 грн.) за виконання дій в інтересах того, хто дає хабар, поєднане з вимаганням хабара
Вид покарання (стягнення): Любимова Андрія Федоровича визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 368 КК Україниі призначити йому покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно –розпорядчих та адміністративно –господарських обов’язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на три роки та з конфіскацією майна, належного йому на праві приватної власності. Строк відбування покарання Любимову Андрію Федоровичу обчислювати з 03.02.2011 року.
Дата судового рішення: 2011-11-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.