Сандюк Вікторія Володимирівна

0

Місце роботи: Державна міська лікарня ветеринарної медицини м. Южне
Посада: лікар
Склад корупційного правопорушення: Сандюк В.В. порушила вимоги ст.6 .1 п.1 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції ”, за вищевикладеними обставинами, а саме: обмеження щодо використання службового становища та пов’язані з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі що не перевищує п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян та неправомірне сприяння фізичним та юридичним особам у здійсненні господарської діяльності.
Вид покарання (стягнення): Визнати Сандюк Вікторію Володимирівну винною в скоєні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.6 ч.1 п.1 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, ст.172-2 ч.1 КУпАП України. Адміністративну справу, порушену за ст.172-2 ч.1 КУпАП України у відношенні Сандюк Вікторії Володимирівни –провадженням.
Дата судового рішення: 2012-02-16
Номер судового рішення: 1533/31/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.