Олійник Станіслав Григорович

0

Місце роботи: Державна інспекція з карантину рослин по Черкаській області
Посада: начальник
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою, в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, службовою особою, яка займає відповідальне становище.
Вид покарання (стягнення): Призначити покарання засудженому Олійнику Станіславу Григоровичу за ч. 2 ст. 368 КК України ( в редакції Закону України № 2341- III від 05.04.2001 року ), із застосуванням ст. 77 КК України –у вигляді 5 ( п’яти ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно –розпорядчих і адміністративно –господарських функцій терміном на 3 ( три ) роки та без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України звільнити Олійника Станіслава Григоровича від відбування призначеного основного покарання у вигляді позбавлення волі, якщо він протягом 3 (трьох) років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
Дата судового рішення: 2012-07-04
Номер судового рішення: 1 –349/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.