Касапов Анатолій Павлович

0

Місце роботи: НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області
Посада: експерт сектору техніко-криміналістичного забезпечення роботи Енергодарського МВ ГУ МВС України в Запорізькій області відділу організації роботи з техніко-криміналістичного забезпечення
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто навмисне, з корисливих спонукань, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним і суспільним інтересам, вчинено працівником правоохоронного органа, а також шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України, Касапова А. П. від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі звільнити з випробним терміном на один рік, додатковий захід покарання виконувати самостійно.
Дата судового рішення: 2012-05-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.